LTC, Beograd

LTC, Beograd

  z

  O nama

  O NAMA

  Mi predstavljamo LIFT TRUCK CO, kompaniju čija je osnovna delatnost unapređenje efikasnosti i smanjivanje rizika u segmentu unutrašnje logistike.

  Posedujemo vrhunsku metodologiju pomoću koje sagledavamo vaš biznis, vaše procese, vaše potrebe i zato verujemo da za potencijal saradnje sa nama su uglavnom simptomi kao na primer:

  • Česti kvarovi viljuškara i njihovo odsustvo iz proizvodnog procesa što direktno utiče na smanjenu produktivnost u proizvodnim i skladišnim operacijama
  • Povećani troškovi energenata usled nestabilne cene TNG-a, neodgovarajućeg kvaliteta, kao i lošeg sistema snabdevanja
  • Odsustva radnika sa posla usled zdravstvenih problema, kao i povećan umor i pad koncentracije prilikom većih fizičkih napora tokom sezone što može dovesti do povećanja grešaka u radu
  • Dug period čekanja servisera da izađe na teren, što vas ostavlja bez operativnog sredstva za rad i samim tim se izlažete riziku da vam propadne roba
  • Dobavljači sa kamionima koji čekaju na utovar/istovar robe i za to mogu aktivirati penale za produženo čekanje
  • Problemi u komunikaciji između naručenih i urađenih radova, što dovodi do problema u kontroli i samom poverenju sa dobavljačem
  • Neplanirani troškovi servisiranja izazvani lošim redovnim održavanjem viljuškara
  • Povećano odsustvo viljuškara iz procesa rada usled čestih kvarova koji su mogli da se otklone prilikom preventivnih servisa.

  Više

  POSLOVNI MODEL

  IDMS – (In)Dependent Modular System, (Ne)Zavisni Modularni Sistem predstavlja koncept unakrsne optimizacije na bazi kog smo kreirali poslovni model. IDMS je sistem detaljno odabranih proizvoda i usluga koji primenom kroz jednistveni lanac vrednosti isporučuju natprosečne rezultate u oblasti unutrašnje logistike.

  Svi brendovi koje zastupamo su iz grupe premium brendova i uslaglašeni su na način da međusobnim dopunjavanjem ispunjavaju zahteve posla koji je potrebno ispuniti.

  Zahtev posla u našoj industrijskoj grani predstavlja mnogo više od odabira brenda ili tehnologije. U najprostijoj definiciji on glasi: „prenos tereta od tačke A do tačke B, sa što optimalnijim troškovima eksploatacije, sa visokim performansama, bez zastoja i na bezbedan način“.

  Analizirajući zahteve posla, pronašli smo način da sinergijom modula budemo u prilici da ponudimo jedinstveni vrednosni predlog za korisnike naših proizvoda i usluga, a to je: vrhunski set proizvoda i usluga praćen visokim performansama sa najmanjim troškovima eksploatacije i vlasništva.


  Novi viljuškari

  Kontakt