z

    Slagači paleta

    Nemate sistem za odlaganje paleta?

    Slagači paleta

    Ne želite više ručno da pomerate palete? Muči vas problem za bezbednošću? Palete vam zauzimaju previše prostora? Niste sigurni kako možete da unapredite sistem za rotaciju i slaganje paleta?