LTC, Beograd

LTC, Beograd

  z

  Sigurnosna i radna svetla

  Verujete da su sva plava ili crvena svetla ista i da tu ne postoje razlike? Pitate se da li kvalitet svetla zaista može biti presudan u kritičnim situacijama? Da li postoji mogućnost da sigurnosna svetla ugradite i na vaše stare viljuškare i koji su uslovi za to?

  Osmišljeno za povećanje sigurnosti i smanjenje rizika od nesreća oko pokretnih mašina, TYRI LIGHTS je dizajnirao BluePoint/RedPoint sigurnosno svetlo.

  BluePoint/RedPoint na pod emituje koncentrisani snop svetlosti, plave ili crvene boje, bilo ispred ili iza mašine koja je u pokretu, i time upozorava zaposlene na nailazak sredstva unutrašnjeg transporta.

  Ovaj napredni koncept ne oslanja se isključivo na sirene upozorenja i alarme već vizuelno obaveštava pešaka da pokretna mašina nailazi što je od izuzetne važnosti naročito u bučnim radnim sredinama gde zaposleni ne može u svakom trenutku da čuje zvučne signale upozorenja.