LTC, Beograd

LTC, Beograd

  z

  Zaštita pešaka

  Verujemo da su vama ljudi i njihova bezbednost na radu na prvom mestu? Na koji način ste do sada radili na bezbednosti pešaka u vašoj proizvodnji ili magacinu? Nemate odvojene zone koje dele interni saobraćaj od pešačke zone? Voleli biste da imate neku vrstu automatskog upozorenja, ali niste sigurni da tako nešto postoji?

  Sigurnosni sistemi za zaštitu pešaka

  Cy.Guard sistem je osmišljen kako bi se znatno smanjio rizik od sudara i nesreća u sredinama sa viljuškarskim saobraćajem srednjeg i visokog intenziteta. Kad god se vozilo približava određenoj zoni, sistem automatski upozorava pešake kao i vozače viljuškara akustičnim i svetlosnim signalima instaliranim u navedenoj zoni. 

  Radnici i posetioci takodje se mogu naći u potencijalno opasnim područjima najviše zbog činjenice da viljuškari nisu bučni dok su u pokretu.

  Cy.Guard detektuje kretanje viljuškara koji se približava određenom području i upozorava pešake i vozače drugih viljuškara kada su u opasnoj blizini preko akustičnog alarma ili rotirajućim svetlima. 

  Cy.Guard se sastoji od: senzora, vizuelnog i zvučnog alarma i centralne jedinice koja je instalirana u zoni. Pritom, nema potrebe da se viljuškar oprema bilo kojim posebnim uredjajem. Takodje, ni pešaci nemaju potrebe da nose poseban uredjaj što Cy.Guard čini veoma jednostavnim. 

  Kada se vozilo približava određenom području, mikrotalasni senzor otkriva kretanje, tako da se akustični i vizuelni signali automatski aktiviraju. 

  Cy.Guard se može prilagoditi kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe korisnika: rotaciono (trepereće) svetlo može se aktivirati na raskrsnicama ili odredjene kapije i vrata mogu biti blokirani ukoliko se viljuškar kreće iza istih. 

  Ukoliko se Cy.Guard instalira u zoni sa većom površinom do četiri senzora mogu biti integrisana u centralnoj jedinici.