LTC, Beograd

LTC, Beograd

  z

  LogiMind

  Već duže vreme razmišljate kako da uvedete sistem kontrole troškova održavanja viljuškara? Želite da znate šta se događalo u prošlosti? Nemate mogućnost da kontrolišete potpisan servisni ugovor? Kako znate koji viljuškar je isplativ, a koji trebate menjati? Nemate način da kontrolišete dobavljača?

  Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) su ključni nosilac ekonomskog prosperiteta razvijenih zemalja sveta. Korišćenje najnovijih ICT rešenja omogućuje stvaranje novih industrijskih segmenata i proizvoda, što je i nama omogućilo razvoj dodatnih proizvoda i usluga. Analiza i razvoj druge verzije LogiMind softverskog rešenja trajala je skoro 15 meseci.

  Digitalizacija poslovnih procesa podrazumeva kompletan reinžinjering istih u odnosu na dosadašnje poslovanje. Svojevrstan izazov je bio digitalizovati proces, koji za finalni proizvod ima uslugu. LogiMind je veb aplikacija čija je glavna svrha obezbeđivanje kompletnog protoka informacija imeđu klijenta sa jedne, i LTC-a sa svim svojim sektorima sa druge strane. Nakon iniciranja servisnog zahteva od strane klijenta, LogiMind će izvršiti diseminaciju informacija u okviru servisnog odeljenja, magacina i finansija. Na potpuno isti način softver funkcioniše u relacijama unutar kompanije, tj. između sektora.

  Centralnu poziciju u matrici softvera ima radni nalog koji je zapravo veza između svih sektora, ali i veza između korisnika i LTC-a. Digitalizacija radnog naloga predstavlja ključ u okviru procesa jednog servisa tj. odeljenja koje se bavi uslugama. Sistemskom organizacijom procesa, uz primenu IT inovacija, kompanija kreira dodatnu i uočljivu vrednost koju klijent dobija pored samog proizvoda, što su u našem slučaju viljuškari, a upravo je to glavni cilj primene LogiMind-a. Za ovako radikalne promene u načinu odvijanja poslovnih procesa, potrebno je da imate punu podršku klijenata, jer bez njih ovako nešto savim sigurno nije moguće implementirati.  

  LogiMind vam omogućava pregled i detaljnu analizu vaše flote viljuškara. Projektovan je sa ciljem da omogući operativno i strateško planiranje resursa koji su potrebni kompaniji, kako bi logistički procesi bili u potpunosti isplanirani. LogiMind obuhvata više segmenata analize i optimizacije vaše flote u koje spadaju: 

  • Plan i program redovnog održavanja flote;
  • Servisna istorija za svako vozilo;
  • Elektronsko zakazivanje servisa;
  • Planiranje budžeta;
  • Analiza i kontrola troškova;
  • Analiza i kontrola procesa servisiranja.

  Sistemskom organizacijom procesa, uz primenu IT inovacija, kompanija kreira dodatnu i uočljivu vrednost koju klijent dobija pored samog proizvoda, što upravo i jeste glavni cilj primene LogiMind-a.