LTC, Beograd

LTC, Beograd

  z

  Rezervni delovi

  Često morate da čekate popravku viljuškara i po nekoliko nedelja, jer nema rezervnog dela na lageru? Pitate se koja je razlika između originalnog i alternativnog rezervnog dela? Hteli biste da dobijete dužu garanciju na originalne rezervne delove?

  STILL je proizvod dugogodišnjeg iskustva i istraživanja. Stoga ne biste trebali da eksperimentišete prilikom izbora rezervnih delova već da se odlučite za original STILL rezervne delove. Naravno, tačnost i kvalitet STILL rezervnih delova se tako precizno proveravaju i testiraju, kao da će se iz njih praviti novi viljuškar. Ali, ne samo to, STILL rezervni delovi imaju još mnogo drugih prednosti:

  • visok serijski kvalitet koji ostaje;
  • stroga kontrola kvaliteta;
  • visoka sigurnost funkcionisanja;
  • sigurna garancija proizvoda;
  • obimne garancije;
  • konstruisani uvek po najnovijim konstrukcionim standardima.

  STILL rezervni delovi odgovaraju svim zakonskim propisima i sigurnosnim odrednicama.

  Svejedno da li je u pitanju vozni sklop, pogon ili portal za podizanje - svaki mehanički i tehnički sastavni deo viljuškara mora perfektno da funkcioniše, da bi osigurao tok rada bez problema i sigurnost na radnom mestu. Visoki izdaci za popravke mogu se bitno smanjiti konstantnim održavanjem viljuškara. Prednosti su jasne: viljuškar je uvek spreman za rad. Takođe, popravke u međuvremenu mogu biti optimalno planirane i u toku vaše dinamike poslovanja. Ugovor o održavanju vam ne nudi samo posebno povoljne uslove, već mnogo više - LTC preuzima takodje sveukupno upravljanje održavanja vaših viljuškara.