LTC, Beograd

LTC, Beograd

    z

    3PL

    Ne razmišljate o tome da nekoj kompaniji prepustite vašu unutrašnju logistiku? Kako vam zvuči prenos odgovornosti na vašeg dobavljača? Na koji način se bavite ljudstvom i da li vam to veliko opterećenje? U ovom trenutku nemate mogućnost da se transformišete prema varijabilnom modelu rada?

    3PL kao angažovanje spoljih partnera za potrebe unutrašnje logistike kompanija postaje sve aktuelnije i interesantnije. Postoji mnogo razloga za ovakav poslovni model, ali se on pre svega odnosi na transformaciju poslovnog modela i optimizaciju troškova. Na ovaj način kompanije imaju mogućnost da se fokusiraju na svoju osnovnu delatnost i da ne brinu o podržavajućim aktivnostima. Unutrašnja logistika predstavlja kompleksan proces sa mnoštvom različitih faktora koji utiču na poslovanje. Ako se kroz detaljnu analizu pokaže da je 3PL pravo rešenje za određenu kompaniju, partnerskim pristupom kreiramo personalizovani 3PL model. Pored navedenog, on dodatno treba da obezbedi unapređenje operativnosti poslovanja i otklanjanje internih nedostataka. Svakako, jedna od najvećih prednosti ovog modela je pretvaranje fiksnih u varijabilne troškove.