LTC, Beograd

LTC, Beograd

    z

    Obuka

    Ne mislite da su vozači viljuškara ključni za performanse u procesu prenosa tereta? Da li za vas obučen vozač viljuškara znači veća bezbednost u radu? Kako merite njihovu obučenost i napredak u radu? Niste razmišljali o primeni sistema obuka?

    Šta vredi vrhunska tehnika ako se njom ne rukuje optimalno? Samo onaj ko je dobro obučen za svoju radnu mašinu, može sa njom da rukuje efektivno i sigurno. Stoga je LTC za svoje klijente razvio specijalni koncept obuke za rukovanje viljuškarima. Na kraju, naš je zaključak da je jedna nesreća godišnje, previše. Pobrinimo se za veći stepen sigurnosti, efikasnosti i čuvanju ljudskog zdravlja u vašem magacinu ili proizvodnim kapacitetima.