LTC, Beograd

LTC, Beograd

    z

    Movexx

    Ljudi vam se često žale da ih bole leđa dok vuku ili guraju teret? Ne možete da uradite sve sa viljuškarom? Pokušavate da pronađete način da budete efikasniji u manipulaciji teretima?

    Premeštanje kolica za kupovinu, bolničkih kreveta, industrijskih kolica i kontejnera sa točkovima je dugotrajan, težak i često ergonomski neopravdan posao i samim tim izazov za bilo koju kompaniju. Movexx pretvara ovakve izazove u kreativno rešenje za logistička „uska grla’’ i fizičke napore. Dakle, možete raditi pametnije, uz veću učinkovitost i niže troškove (lečenja bolesti) kao rezultat. 


    Kompaktni električni tegljači vrlo jednostavni za korišćenje pomoću kojih ćete prevesti materijal u kontejnerima i kolicima od tačke A do tačke B bez fizičkog napora. Movexx električni tegljači omogućuju da radite brže i učinkovitije uz smanjenje troškova unutrašnje logistike.