LTC, Beograd

LTC, Beograd

    z

    Slagači paleta

    Ne želite više ručno da pomerate palete? Muči vas problem za bezbednošću? Palete vam zauzimaju previše prostora? Niste sigurni kako možete da unapredite sistem za rotaciju i slaganje paleta?