LTC, Beograd

LTC, Beograd

  z

  Reparacija baterija

  Hteli biste da produžite radni vek postojećim baterijama, ali ne znate kako? Niste računali koliko vas košta ulaganje u nove baterije? Pitate se koliko ste zapravo produžili život baterija reparacijom? Zanima vas da li dobijate garanciju na repariranu bateriju?

  Šta je sulfatizacija?

  Tokom korišćenja baterije, prilikom stajanja, punjenja i pražnjenja, amorfni olovni sulfat se konvertuje u kristalni oblik na negativnim pločama baterije. Pojava ovakvih malih kristala sulfata je normalna i ne šteti vašoj bateriji. Međutim, vremenom dolazi do razvoja većih kristala sulfata koji nisu provodljivi i deluju izolaciono, što blokira ploču i umanjuje aktivni materijal koji je odgovoran za visok kapacitet i mali otpor baterije. U tom trenutku vaša baterija je kao puno bure sa sićušnim otvorom. Sa druge strane, curenjem elektriciteta malo po malo kroz takozvano „prirodno pražnjenje” potrebno je samo tri do šest meseci da se baterija potpuno osuši/isprazni, a sulfat koji nastaje ovim procesom je svakako jedan od najgorih svoje vrste. Sulfatizacija dodatno umanjuje i sam kapacitet punjenja baterije. Olo­vo-sulfat povećava unutrašnji otpor i smanjuje specifičnu težinu elektrolita. Ipak, proces sulfatizacije je neizbežan. Što je još problematičnije, nakon 3-4 godine korišćenja baterije ovaj proces se značajno ubrzava. Zato je važno redovno obavljati desul­fatizaciju - regeneraciju baterije.

  Glavni razlozi za sulfatizaciju su:

  • Elektrolit nije dolivan, sušenje ćelija;
  • Baterija je dugo neaktivna;
  • Duboko pražnjenje;
  • Korišćenje neadekvatnog punjača;
  • Oštećene ćelije nisu tretirane;
  • Baterija dostiže previsoku ili prenisku temperaturu; 
  • Nisu poštovani ciklusi punjenja - oportunitetno punjenje.

  Svaka reparacija baterije praćena je detaljnim izveštajima o procesu koji daje sam uređaj za regeneraciju. Sa punom preciznošću pri­kazano je stanje baterije pre, tokom i na kraju procesa, kao i do­bijeni rezultat i stanje regenerisane baterije na koju se odnosi nova garancija. Svaka obavljena regeneracija ostaje sačuvana u memoriji uređaja u istoriji održavanja, i stoji kao potvrda kvaliteta regenerisane baterije. Regeneracija je precizan proces i omogućava uvid u svaki regenerisani amper-čas [Ah] kroz detaljni elektronski izveštaj o regeneraciji. Kvalitet i trajnost regenerisane baterije garantovani su LTC Energies 6M garancijom.