LTC, Beograd

LTC, Beograd

  z

  Bezbednosni sistemi

  Ne razmišljate o bezbednosnim sistemima kao benefitima, već kao troškovima koji nisu neophodni? Verujete da su napredni bezbednosni sistemi čist luksuz ili nasušna potreba svih kompanija? Često se bavite pitanjima bezbednosti ili samo kada se desi neka nesreća? Ako o bezbednosti mislite samo zbog zakona i standarda koje je potrebno ispuniti, možda ovo i nije za vas.

  Glavne prednosti implementacije sigurnosnih sistema u savremenom poslovnom okruženju su:

  • Zaštita radne snage, industrijske infrastrukture i sredstava za rad 
  • Uštede pri održavanju  Sigurniji radnik - bolji radnik - bolja radna atmosfera 
  • Tehnološki napredak 
  • Bolji izgled radnog okruženja 

  Kada je reč o sigurnosti u logističkim procesima i manipulisanju materijalom postoje mnoge prednosti koje se često zanemare. Sigurnosne procedure i zaštite često se zanemaruju na različitim radnim mestima, zbog nedovoljnog vremena, neadekvatnih resursa ili pokušaja da se ''uštedi novac''. Međutim, kada se zaštitne i sigurnosne mere čvrsto i sveobuhvatno sprovode, postoje velike prednosti kao što je smanjenje rizika od povreda, prevencija štete na infrastrukturi i logističkim sredstvima a samim tim i povećana produktivnost kao i zadovoljstvo zaposlenih.