LTC, Beograd

LTC, Beograd

    z

    Staro za novo

    Niste sigurni šta možete da uradite sa starim viljuškarima i pratećom opremom? Potrebna vam je stručna procena vrednosti vašeg viljuškara? Želeli biste da znate koje sve mogućnosti postoje kada je stara oprema u pitanju? Kada bolje razmislite postoji mogućnost da ipak ne morate da prodate vaš viljuškar? Kako da znate koja je opcija najbolja za vas? Ako se prepoznajete u ovim pitanjima, možda je vreme da nas pozovete.

    Analizirajući zahteve klijenata uvideli smo jedan veoma značajan faktor u procesu kupovine viljuškara. Kompanije sa kojima sarađujemo i koji su naši klijenti, nisu iz naše industrije. U većini slučajeva, oni ne znaju šta da rade sa starom opremom koju bi želeli da zamene novom. Mi vam u ovome svakako možemo pomoći. Naše stručno osoblje će rado izvršili evaluaciju vaše postojeće opreme i ubaciti u funkciju zamene po modelu “staro za novo”.